Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra TRØSTEBREV TIL DANMARK

Fred og Frihed, Magt og Ære
Spaaed vi til Lands og Vands,
Vi, som Gladhjems Fugle-Hære,
Aanded paa dig Oldtids Glands,
Hvæssed Næb til alle Sider
Imod Loke Grinebider.