Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra TRØSTEBREV TIL DANMARK

Dronningfødte Dannekvinde!
Du, som kronede din Skjald,
Der ved Fredegodes Minde
Sang med sødest Tonefald!
Svarer Ingen nu til Raabet:
Syng, min Skjald, om Frode-Haabet.