Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra TRØSTEBREV TIL DANMARK

Og hvor skulde Fred vel findes
Mere paa Guds grønne Jord,
Naar ei længer den kan vindes
Af det Fredens Folk i Nord,
Som, imens det var ilive,
Vilde Liv for Freden give!