Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra TRØSTEBREV TIL DANMARK

Hvis da i det Himmelhøie
Fred og Frihed har en Ven,
Danmark, løft til Ham dit Øie!
Stol kun paa, Han hjælper end!
Da er, trods Stormagter stride,
Over-Magten paa din Side.