Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra TRØSTEBREV TIL DANMARK

Ak, det er den sidste Fiende,
Døden med sit Iistap-Spyd,
Som kun Gud kan overvinde
Med Livs-Lurens Aande-Lyd;
Dødens Piil har Hjerte-Roret,
Har Livs-Haabet giennemboret!