Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra TRØSTEBREV TIL DANMARK

Derfor er dit Blik jordfæstet,
Og til Bly blev din Guld-Graad,
Dine Skjalde Hel har giæstet,
Sat i Band hver Helte-Daad,
Alle Livets Kræfter lammet,
Lutter Balders-Baal opflammet!