Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra TRØSTEBREV TIL DANMARK

Danmark, ja, du er en Enke,
Hende lig ved Nains Port,
Vi os kan din Redning tænke
Kun som et Vidunder stort;
Thi kun med et Liv af Døde
Har din Fremtid Morgenrøde!