Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra TRØSTEBREV TIL DANMARK

Over-Magten at angribe,
Det er Daarekiste-Raad,
Lade sig for Pligt aflive,
Det er nu kun Heltedaad,
Derfor, Bonde eller Greve,
Man maa heller døe end leve!