Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra TRØSTEBREV TIL DANMARK

Saa din Ungdom tabte Modet,
Og hardtad Forstanden med,
Aande-Giften gik i Blodet,
Lægehjælp fandt ikke Sted,
Og du følger nu med Taaren
Sønnen din, som Lig paa Baaren!