Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra TRØSTEBREV TIL DANMARK

Trindt om Land I Frygt og Fare,
Uden Haab og uden Trøst,
Gaaer den lange Sørgeskare,
Hvor kun høres Graadens Røst,
Skrømt og Alvor om din Smerte
Knuse vil dit Moder-Hjerte!