Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra TRØSTEBREV TIL DANMARK

Sønnen nævner meer ei Giften,
Som forpestede hans Blod,
Taler kun om Livs-Bedriften,
Hvortil gienfødt han opstod,
Taler, til sin Moders Glæde,
Udaf Hjertet, Livets Sæde !