Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra TRØSTEBREV TIL DANMARK

Derfor, Danmark! Moder søde!
Tro kun paa Guds-Lykken din!
Græd kun Guld for dine Døde!
Lad dig trøste Kveld-Sang min!
I en Paaske-Morgenrøde
Ogsaa den stod op af Døde.