Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra RIGSDAGSTALER 1866

Under Sagens tredje Behandling, den 19. Juli, tog Grundtvig atter Ordet, og efter nogle Bemærkninger om det formentlig urigtige ved Formen i § l udtalte han sig saaledes: