Grundtvig, N. F. S. N. F. S. Grundtvigs udvalgte Skrifter

RETTELSER.

Første Bind, Side 89 Note: Ordet skal læses: Glandel, d. e. glandula, Kirtel. Samme Ord brager Steffens i sine Forelæsninger (1803), ny Udgave S. 5.

Første Bind, Side 179, Linje 5 f. o.: Klage, læs: Kloge.

Andet Bind, Side 585 Note: Stimmel bruges i visse Egne af Jylland om Skelettet af et Hus, naar kun de ydre Mure er opførte eller staar tilbage efter en Brand.

Andet Bind, Side 704 Note: Gyldenstuffe eller Guldstuffe er en Malmklump med Guld i. Se Lindbergs Oversættelse af Jobs Bog 28,6 og Steffens' »Hvad jeg oplevede« (overs. af Schaldemose) II. S. 177. L. 7. f. n.

Tredje Bind, Side 444, Linje 7 f. n.: Bidrag, læs: Bedrag.