Claussen, Sophus DEN NY ALADDIN

DEN NY ALADDIN

"Arance! arance vuole? vuole arance?"
udraaber en Stemme trods Bratsch og Violiner.
Se Ynglingen løfter Bakken med Appelsiner.

Alle køber Cigarer, og pea-nuts spiller en Rolle.
Men Appelsinerne - de haabløst løftede - maa han beholde.
"Arance! le belle arance! arance - vuole?"

Saaledes bar jeg som Yngling til Nordlandets Skygge
Sydfrugter ...
Damerne købte "sen-sen" til at tygge,
slikkede Bolscher med Whisky og Gin,
imens de bestormede
fodpose-formede
Herrer beslagne med Skind ...
America-men, transatlantiske Brancher . . .

"Oranger, Oranger - ingen, som køber Oranger?"