Claussen, Sophus Sophus Claussens lyrik Bd. 1: Naturbørn

2. Den trykte tekst

Her er førsteudgaven benyttet som grundlag, og der er kun foretaget rettelser i teksten, hvor der har været tale om åbenlyse trykfejl, stavefejl, decideret meningsløs tegnsætning og inkonsekvens i stavemåde indenfor samme digt (eks. Terne/ Tærne). Er der foretaget andre ændringer, er dette meddelt i variantapparatet. Teksten er overalt sammenholdt dels bagud til manuskripterne samt avis- og tidsskrifttryk, dels fremad til senere oplag, optryk, særtryk m. m. I øvrigt henvises til SC's egen holdning, som den kommer til udtryk i efterskriften til DV 2, optrykt i bd. IV, indledningen til kommentaren.