Claussen, Sophus Sophus Claussens lyrik Bd. 1: Naturbørn

III: Aviser og tidsskrifter

Berl. Tid. Berlingske Tidende

Ekstra Bl. Ekstra Bladet

H. F. Horsens Folkeblad

Ill. Tid. Illustreret Tidende

Kbh. København

L-F. F. Lolland-Falsters Folketidende

Nationaltid. Nationaltidende

N. D. Nyborg Dagblad

Pol Politiken

Tilsk. Tilskueren

Tal efter forkortelse henviser til side, medmindre andet er anført (f. eks. EF I 162). Indenfor udgaven henvises til titel, bind og digt.

Ved angivelse af avisers politiske og ideologiske tilhørsforhold er Niels Thomsen: Dagbladskonkurrencen 1870-1970 I-II (1972) benyttet.