Bang, Herman Værker i Mindeudgave

Det her gengivne Udvalg af Digte er taget efter de i 1889 udkomne Digte. To Sørgespil er trykt efter Udgaven 1891. Ti Aar efter Udgaven 1891 Afdelingen Theater er de fire første Afsnit taget fra Theatret (1892), Resten er Indholdet af Masker og Mennesker (1910).