Aarestrup, Emil Uddrag fra Udvalgte digte

Sml. s. 46-47 og s. 167.