Aarestrup, Emil Men fra Erindringen, det Svundne (DK)

Men fra Erindringen, det Svundne

Men fra Erindringen, det Svundne
Sit største Tryllerie hun henter,
Som Konstens marmorblege Skjønhed
Paa melankolske Monumenter.