Aarestrup, Emil Anmodning (DK)

Anmodning

Du veed, du er en Fakkel,
Og jeg, jeg arme Stakkel,
Er en elegisk Myg,
Der med sit Liv maa bøde,

Fordi den fløi for tryg
Din søde Ild imøde!
132 Gjør Pinen kort, som krymper
Den halvforbrændte Stymper;

Tryk ham i Luen ind!
Du seer, hvordan han stræber -
Hav et barmhjertigt Sind!
Tryk ham til dine Læber!