Aarestrup, Emil Optegnelser I. Uddrag (DK)

Af: Optegnelser I

Trætoppene hvidske - tro ikke, at Msker forstaae dem, men en Poet forstaaer noget deraf- de moquere sig over ham - hans korte, flygtige Erhebung -

guddommelig studs - Blus -

Der var en indre Liighed, Sjælen
Forvirret og beængstet stræbte
Mod hendes Blik
Som Sommerfuglen mod et Speil
EA.

Den ubevidste og bevidste Skjønhed

devirginer dvs. krænke en Jomfru

Mod dem, der elske mig, har jeg ikke Mod

Der er en Trolddom i den bløde Aften,
En slags Besværgelse i Solens Nedgang,
Tusmørket dulmer vore Smerter
Og Stjernerne, med kloge Øine
Læser over alle brustne Hjerter
E.A.

244

Som Solen, smilte han til Alt paa Jorden

O jeg misunder Eder osv.

Skyernes Kuppel, klar som Alabaster

Der laae som en Sølvmaske under Huden

Taillen kalde Italienerne og vi betydningsfuldt - Livet, la vita.

I Planternes Sliim og Dyrenes Gelée

Bronzehjelm Fakkelløb
Fiamette Neifile af Boccazzio.
Fleurd'espine

Sliimdyr, Polyper, Tarmdyr Bløddyr, Muslinger, Aaredyr Orme, Annelider, Huddyr
nebuloso frivolisere dialectiske Caprioler speculative Grundproblemer (Monismus Monotheismus)
Læbernes Dualisme
Idealisme
Realisme
Empirisme
Skepticisme
Qvietisme
Pietisme 245 Mysticisme
Rhetorik

Leopardens sorte Rosetter

Titiansk Kjød