Aarestrup, Emil Optegnelser II. Uddrag (DK)

Af: Optegnelser II

Den capitolinske Venus til at dreie
Venus Kallipygos i Neapel
den Mediceiske Venus,
Florents de capitolinske Duer.

Embryo - Tidens Roes -

Tiden har vi kun eengang,
den flygtige -, interessante
Evigheden er os sikker,
den varige, durable,
langtrukne

At nyde Tiden koster Anstrengelse,
derfor skynd dig -
Evigheden hylder Magelighed og
Ro; med den haster det ikke

Mangel paa Pigment i Hud og overalt
Blond som en Kommenskringle
En halv Kakerlak, - Leukose - Albinisme - Violette Øine
Hvide Katte med blaa Øine ere næsten altid døve

246

Virtuoser - Roser - Cicisbeo - Cicisbeatet - Novizia dvs. den første Aars Kone, viser sig kun i sin Mands Selskab. - Siden haves Cicisbeo eller Cavaliere servente, valgt efter Konens Smag eller Mandens Jalousie, undertiden forudbetinget og valgt i Ægteskabscontracten - Han indfinder sig ved Damens Toilet og faaer Befalinger angaaende Dagens Forlystelser Kun ved Middagstid og Sengetid overleveres hun Manden. -

Instituter - Glutter - Amors Metaphysik - presse - Delicatesse - Titulaturvæsen - Præludier - Studier - galante Kirker, kaldes i Rom de, hvor Damer i erotisk Hensigt indfinde sig, fE. St Carlo al Corso. - Tone - romersk Conservatione (Selskab) - Cicerone - Elegiker - Nobili - a rivedere! - Comfort findes i London; Elégance i Paris - Syerske - Tiggerske - Bjergslot - Person - Pardon - Patron - Lazaron - Baron - Makron - Llama - Vasco de Gama - Rubini (Navn) -

Pelargonie - Antonie - Limonie - Fuchsia coccinea - Accasia Lonicera hviner Violiner - Beduiner Georginer - Vinca minor c. flore purp. - Sempervivum montanum - Aloe margaritacea - Cactus arachnoideus - Canna indica - Calla - Weimuthsfyrren dvs. Pinus strobus - Pinus pinaster - Cerastium tomentosum (hvide Plante) Begnonia catalpa (Trompettræ) - Tulipantræ - Nereum splendens - purpurblomstr. Caprifolium Lonicera - kjødfarvede Roser - Grangrenens lange, grønne Manke - à son aise - Amore Mosaik - (Sousterrains v. Kjelder) - Emiliani - Andreani - Lazzoreschi - Gavioli - Scuriatti - Mazzini -

Viddel. Hestenavne dvs. Fenella, Kaphozard, en Coloss Hoppe -, Thekla - Dame blanche -

En Bravour i Blikket - i Figuren, Stillingen Natur -

Sultanindehoved. Industrialismus. Prosaismus. -

I Væsner, som jeg har elsket, som have elsket mig! Som forsvandt, hvis Støv smuldrer under disse Grave! Eder, som jeg kun 247 kan tænke mig svævende omkring som Skygger, hør hvorledes jeg anraaber Eder, føl hvormeget jeg trænger til Eder - giv mig et Tegn paa Eders Tilværelse - Berør mig, vær hos mig. Disse Timer, hvor mit hele Liv trænger sig imod Eder og elsker Eder med den gamle Varme!

De Afdøde.

Vi ere om Dig, vi svæve om disse Steder; vi strække vore Arme mod Dig; vi omslynge Dig med vore Favntag; bedække Dig med vore Kys - men Du (kan ikke see og ikke føle), Du har intet Blik for vor Gestalt, ei Øre for vort Sprog, ingen Følelse for vore Kjærtegn!

Hvor Fieldvandet styrter
Gjennem Skoven af Eeg, og Krattet af Myrter (sydlige Italien).

Jeg fødtes i et Land, hvor Naturen sjældent smiler.

Smaa Aber paa Altanen - tykke Cactusstengler - nedhængende Ranker - Poppegøier - Negere, Negerinder -

- Ved Alt hvad der er yndigt! -

- Blomstermyriader - Orientalske Sandaler - kokette Atlasstøvler - Cornellen - Løberosen - Vandhyld - Vaarbien - Irisk - astralisk - lyfuldt - Dompappen - kuldskær - Englærke - Høiskov - Høstvind - Skovgruppe - Guldbassen - safrangule Seil paa Gangesnoden -