Uddrag fra Konstmaleren. Oversat af det Lettiske Sprog efter en i Mietau funden Haandskrift.

En Kammerherre. En Kammerjunker. Fru Stoltenberg. Frøken Stoltenberg. Palmhielm. Ørnskiold.