Wessel, Johan Herman J.H. Wessels Samlede Digte

INDHOLD.

De indklamrede Titler ere tilsatte i Udgaven af 1787 til de Fortællinger, som Digteren ikke havde givet Overskrift.

 • Kierlighed uden Strømper ................................................... 1
 • Epilogue til Kierlighed uden Strømper ........................................ 37

  Fortællinger.

 • Gaffelen ...................................................................... 45
 • Herremanden ............................................................... 48
 • [Hundemordet]....................................................... 50
 • Den forvovne Siællands-Faer ............................................. 51
 • [Det stiaalne Taft] ..................................................... 54
 • Sadelen ............................................................ 55
 • Den gamle Skade.................................................... 58
 • Posthuuset......................................................... 60
 • Den fri Vognleie................................................. 64
 • [Fyrsten og Forbryderen]............................................... 68
 • Den Druknede .......................................................... 69
 • Toujours Perdrix ........................................................ 72
 • [Supplicanterne]........................................................ 74
 • [Stella] ............................................................... 76
 • [Den fromme Bekiender] ................................................. 87
 • [Smeden og Bageren] ................................................... 89
 • [Den sande Drøm] ................................................ 90
 • [Prutningen]............................................................ 93
 • [Sanct Sebastian] ................................................ 95
 • [Den bekymrede Moder] .............................................. 97
 • Sødgrød for Vandgrød og Vandgrød for Sødgrød ......................... 102
 • Tycho Brahes Dag ............................................. l04
 • [Det ædelmodige Tilbud]............................................. 108
 • [Observationen] ................................................. 111
 • Den jydske Kavalleer................................................... 113
 • [Felix, quem faciunt aliena pericula cautum!]............................... 116
 • Fader og Søn, een Mand ................................................ 118
 • Det kolde Blod......................................................... 119
 • h
 • De to Agerhøns ........................................................ 121
 • Gasconaderne .......................................................... 128
 • Relata refero ........................................................... 132
 • David og Jonathan...................................................... 135
 • [Veddemaalet] ........................................................... 136
 • Mosters Pølser ......................................................... 138
 • [Contrasterne] .......................................................... 141
 • Omne tulit punctum, qui miscuit utile dulci................................. 143
 • Nulla regula sine exceptione............................................... 144
 • Blandede Digte.
 • Søvnen................................................................. 149
 • Nøisomhed............................................................. 152
 • Lyksalighed............................................................ 154
 • Brodne Potter i alle Lande............................................... 155
 • Prologue .............................................................. 158
 • Prologue .............................................................. 162
 • Chor og Prologue ...................................................... 163
 • Til Hr. Jens Baggesen................................................... 163
 • Tres humble Serviteurs Formeldelse ...................................... 164
 • Ringe og velmeent Ønske ............................................... 166
 • Lovtale over den ugifte Stand ............................................ 167
 • Paa en Skive ........................................................... 167
 • Alle Tings Cirkelgang ................................................... 168
 • Fragmenter.
 • I. Om en Jødepige .................................................. 168
 • II.................................................................. 169
 • III. Vaaren........................................................... 169
 • Smaavers.
 • Den, som aldrig turde drikke............................................. 173
 • For Kierlighed er Viin................................................... 173
 • Naar jeg formaaer, jeg gierne vil ......................................... 173
 • Alt det, som i Ungdommen .............................................. 174
 • Mærk derpaa ......................................................... 174
 • Efter mine ringe Evner ................................................. 174
 • N. N, er mit Navn...................................................... 175
 • Afholdenhed! du Vises Dyd .............................................. 175
 • Afholdenhed er en deilig Dyd ............................................ 175
 • Kiere Børen, tå'er jer vare .............................................. 175
 • I en Stambog .......................................................... 176
 • Ligeledes ............................................................. 176
 • Jeg troer, jeg i en Bog har læst.......................................... 176
 • Til Hr. K. og hans Kone paa deres ellevte Bryllupsdag...................... 176
 • ønsket................................................................ 177
 • Impromptu over Tandpine .........,.....'.....'........................... 177
 • Til Luft-Skipperne ...................................................... 178
 • Anbefaling paa en Ansøgning ............................................ 178
 • Med en Gave til Sygecassen ............................................ 179
 • Til Digterens Hustru .................................................... 179
 • Paa Sammes Fødselsdag ................................................ 179
 • Impromptu til Mad. Juel paa hendes Fødselsdag ........................... 180
 • Til Fra Walter........................................................ 180
 • Ved en Vens Bortreise til Norge ..........................................180
 • i
 • Afskeeds-Sang ......................................................... 180
 • Vers paa opgivne Riim I-V ............................................ 181
 • Indrykket i Aftenposten.................................................. 182
 • Ligeledes.............................................................. 182
 • Til Agent Holck........................................................ 182
 • Provst Hersom ......................................................... 182
 • Nytaarsvers, I-XI....................................................... 183
 • Til J. R. Bull ............................"............................,. 185
 • I en Hof-Poets Navn.................................................... 185
 • Irapromptu over en besværlig Hestepranger................................. 185
 • Kiærlighed og Smørrebrød ............................................... 185
 • Over Smagen .......................................................... 186
 • Da Chloe var i Kirke .................................................. 186
 • Lyksalighed........................................................... 186
 • Til en Mand, hvis Barn faldt ned......................................... 186
 • Impromptu ved en Offring .............................................. 186
 • Gaspar Wessel ......................................................... 187
 • Parodi ................................................................ 187
 • Til Viintapper Lunds Svend .............................................. 187
 • Svar i Svendens Navn ................................................. 187
 • Kiere Moder huld....................................................... 188
 • Gravskrifter, I-V ...................................................... 188
 • Under Digterens Portrait................................................. 189
 • Digterens Gravskrift over sig selv......................................... 189
 • Anmærkninger............................................................... 190