Wessel, Johan Herman J.H. Wessels Samlede Digte

Den forvovne Siællands-Faer.

Side 52, Linie 13.

»Thi det giør saa ei stort til Tingen.«

Rettere maaskee:

»Thi det giør e i saa stort til Tingen.«