Wessel, Johan Herman J.H. Wessels Samlede Digte

Brodne Potter i alle Lande.

Side 155.

Dette Digt findes tre Gange trykt i Aaret 1783, nemlig I: Nogle faa May- Blomster som den første Frugt af den Seidelinske Presse. Odense 1783. - N. Schiørring, .Selskabssange med Melodier, første Hefte Side 28 (tilligemed Melodien) - og Samling af adskillige smukke Arier til Tidsfordriv for muntre Selskaber, første Hefte Side 89. Paa sidste Sted lyder den første Linie: »Godt og Ondt i alle Lande, hvilket klinger noget prosaisk. Udgaven af 1787 omgjør Linien til: »Ondt og Godt i alle Lande«, hvorefter den følgende Linie vel burde omgjøres til: »Torne sig med Roser blande«, hvilket dog Fortsættelsen forbyder.

204