Wessel, Johan Herman J.H. Wessels Samlede Digte

Linie 6.

» Da Baggesen gav ud sit Manifest.«

Ved Manifestet maa vel forstaaes Baggesens Subskriptionsplan, indført i Odense Adressecontoirs Efterretninger 1784 Nr. 79.