Wessel, Johan Herman J.H. Wessels Samlede Digte

Linie 26-27.

» Om Myrias Emanueler
Bidsk til dig skeler.«

Emanuel Balling den Ældre, Redacteur af Aftenposten, angreb Baggesen i det ovenfor omtalte Epigram i Aftenposten, men Baggesen synes her at have været den første Angriber, thi han havde paa Omslaget af Septemberheftet af Minerva for 1785 ladet trykke et meget nærgaaende Epigram mod Balling, »Aarstiderne. Til E. B.« (optrykt i Baggesens Danske Værker IV, 1828, Side 200).