Wessel, Johan Herman J.H. Wessels Samlede Digte

Tres humble Serviteurs Formeldelse etc.

Side 164.

Dette Bryllupsvers har været særskilt trykt i to Folio-Blade (hos Morten Hallager), og et Exemplar heraf existerer endnu i Justitsraad F. S. Bangs Bibliothek.

Overskriften synes at have været et Mode-Udtryk og forekommer i forskjellige Variationer over flere haandskrevne Digte fra det Norske Selskab.

Ole Dumetius var Staldskriver i Frederiksborg, og sandsynligviis en Søn af Telemaks Oversætter Søren Dumetius, der var født 1695 i Torneby (hvoraf han tog sit latinske Tilnavn), 1725 Præst til Vestermøland i Christiansand Stift, død 1741.