Wessel, Johan Herman Alle Tings Cirkelgang.

Alle Tings Cirkelgang.

Side 168, Linie 10.

» Kronen selv for alle Dyder« etc.

Forfølgelserne mod Hugenotterne, der den 9de Marts 1762 fremkaldte det græsselige Justitsmord paa Kjøbmanden Jean Calas i Toulouse, vare blevne Gjenstand for hele Europas Opmærksomhed, efter at Voltaires Skrift Sur Ia tolerance havde forelagt Offentligheden Sagens Aktstykker. - Ved et besynderligt Indfald udelod Udgiverne af Wessels Skrifter 1787, der vel ikke mere fandt det passende at minde om Ludvig den Femtendes Tider, den sidste Halvdeel af Digtet, hvilket saaledes blev aftrykt som et reent værdiløst »Fragment«, og først 1845 fremkom dette lille Digt heelt, i A. E. Boyes anden "Udgave af Wessel.