Wessel, Johan Herman J.H. Wessels Samlede Digte

Side 177, Linie 3.

» Og spørge ei om Tamperret.«

Den særegne Jurisdiction, som Consistorium udøvede i alle sjællandske Ægte skabs- og Trolovelses-Sager under Navn af Tamperret (Retten holdtes de fire Qyatember- eller Tamperdage om Aaret), var allerede ophævet 1771 ved Hof- og Stadsrettens Indførelse.