Wessel, Johan Herman J.H. Wessels Samlede Digte

Impromptu til Mad. Juel paa hendes Fødselsdag.

Side 180.
Dette Impromptu til Værtinden i det Norske Selskab findes i de forhaandenværende Opskrifter dateret: den 9de Februar 1780, men maa vel formodes at være nogle Aar ældre. Hvad Aar Mad. Juel blev Enke, seer Udgiveren sig ikke i Stand til at oplyse, da al hans Eftersøgen i Adresseavisen og Kirkebøgerne har været forgjæves.