Wessel, Johan Herman J.H. Wessels Samlede Digte

Linie 5-6 f. n.

» Naar jeg i Nestved har den Lykke,
At see Sophie, Kiønnets Smykke.«

Rahbek (Fortalen til den soldinske Udgave af Wessel) kalder denne Sophie »maaskee den vittigste blandt vore Digterinder«. Formodentlig menes da Sophie Elisabeth Bruun, Prof. T. C. Bruuns Kone, der er Forfatter til syv ubetydelige Leilighedsdigte. Hendes Fader var Niels Thoroup, Borgemester og Byfoged i Nestved, hendes Broder Theateroversætteren A. G. Thoroup. Wessel omgikkes baade Bruun og Thoroup, og af det her meddeelte Digt maa man slutte, at Digteren har seet Sophie i Nestved (hvor han kan have været i Besøg med hendes Broder) før 1779, da hun ægtede Bruun.