Wessel, Johan Herman J.H. Wessels Samlede Digte

Lyksalighed.

Side 186. '
Af samme Tidsskrift, der i en Anmærkning oplyser, at Digteren har 'componeret de fire Linier for at faae Ord til en italiensk Melodi, han .yndede. - Det er Rahbek, der har fundet disse tre Vers i Samleren og derefter tilføiet dem paa sidste Blad af sin Udgave. Boye optog i sin Udgave (første og andet Oplag) de to af Versene, men ikke nærværende fire Linier, hvilke han vel i Hastværket har overseet; hvorefter da ikke heller P. L. Møller "og de andre Udgivere have faaet dem med !