Wessel, Johan Herman J.H. Wessels Samlede Digte

Til Viintapper Lunds Svend.

Viinhandler J. J. Lund havde Viinkjelderen paa Hjørnet af Store Kjøbmagergade og Skindergade. Ifølge Traditionen viste Svenden Digterens versificerede Begjæring til sin Principal, der da tilbød den forlangte Flaske Viin 218 gratis, hvis Digteren nu ogsaa vilde skrive Svaret i Svendens Navn. Med dette Forord skrev da Wessel Svaret, hvori Svenden - afslaaer Begjæringen.

Denne Viinhandler Lunds Svend var sandsynligviis Poul Schouw, Fader til den berømte Botaniker Joachim Fr. Schouw, der døde 1852. Poul Schouw blev Svend 1776, og Viinhandler og Laugsinteressent 1780; i eet af disse fire Aar maa altsaa de to Smaadigte være skrevne. Vi kunne her ikke anføre Detaillerne, men henvise til det kjøbenhavnske Viinhandlerlaugs Proto coller. Baade Joachim Fr. Schouw og hans Broder, Politi-Secretair Chr. M. Schouw vare overbeviste om, at deres Fader var den af Wessel omtalte Viintapper-Svend.