Wessel, Johan Herman J.H. Wessels Samlede Digte

» Kiere Moder huld.«

Side 188.
Nyt Aftenblad 1826 Side 255. Det er A. E. Boye, der udgav Nyt Aftenblad, men han maa vel, da han udgav Wessel første Gang, have glemt den bedre Opskrift af Verset, han et Par Aar i Forveien selv havde meddeelt i sit Blad, siden han leverede de fire Linier efter en forqvaklet Afskrift.