Wessel, Johan Herman J.H. Wessels Samlede Digte

Under Digterens Portrait.

Side 189.
Anledningen til dette Distichon var Schwartz' Anmodning til Digteren om en Indskrift til hans eget Portrait, der findes i anden Aargang af Lommebogen for Skuespilyndere (udkom 11 te Februar 1785), og af Abrahamson er erklæret for det meest lignende Portrait af Digteren (Lærde Efterretninger 1790, Side 128).

Wessel skrev i den Anledning (vel i Efteraaret 1784) følgende aabne Billet til den unge Baggesen, som af denne opbevaredes »liig en kjær Reliquie«:

je me vois privé par un destin -- Diantre soit du destin qui m'empeche de jouir aujourd'hui du plaisir de Votre Compagnie - Vous ecrire est pourtant, de certaine Façon, Vous parler, je demande Votre Critique sur deux lignes faites dans ce moment pour etre mises sous le portrait de ma petite Personne, que Mr. Schwarz fait graver. II m'a enjoint de faire le motto. Pour ne dire ni du bien ni du mal de moiméme, j'ai compose celui qui suit:

Han syntes fød til Bagateller,
Og noget stort han blev ey heller.
ipse fecit.

Voila, je crois de Ia Verité. j'en pouvois peutétre avoir de plus avantageuses; mais je laisse ce Soin á Ia Posterité, dont, Dieu me le pardonne! je me moque.
Vale, et fave
amico Wessel.

Udgiverne af 1787, der altid skulde konstle, have gjort Wessels Distichon til en »Gravskrift«, og som saadan figurerer det i alle Udgaver. Wessels her meddeelte mærkværdige Billet er nøiagtigt aftrykt i Jens Baggesens Biographie ved August Baggesen, første Hefte 1842, Side 62 flg. Siden den Tid have vi faaet fire nye Udgaver af Wessel, men ingen af disse Udgaver have kjendt Baggesens Biographi eller Wessels Brev.