Aarestrup, Emil Til Vinterveiret

Til Vinterveiret

Trykt første gang i Nyt Aftenblad, 7. maj 1825.

Digtformen er en romance, se n.t.s. 9.

61

Jotum: if. nord. mytologi jætte; asernes og menneskenes modstandere, knyttet til naturkræfterne, bl.a. som her til storm og frost. - Glut: barn el. ung pige. - Slibre(r): gøre glat. - billigt: rimeligt, fornuftigt. - Tud: tuden.

62

færdig: parat. - os bliver: formentlig: bliver hos os.