Aarestrup, Emil Mary

Mary

Trykt første gang i Nytaarsgave fra danske Digtere, 1836.

65

Nidding: person, der ved en æreløs handling har sat sig uden for samfundet.

66

spledse: splejse. - snart: hurtigt. - flot: frit flydende, klar af grund (om skibe).- Sneetakte: snedækkede.

67

Polyperne: se n.t.s. 9.