Aarestrup, Emil Uddrag fra Udvalgte digte

Øhlenschlæger 161
Øhlenschlägers Collegium 154