Lange, Julius Henrik BREV TIL: Madsen, Karl FRA: Lange, Julius Henrik (1896-06-21)

TIL KUNSTHISTORIKEREN KARL MADSEN.
Bad Nauheim, 21. Juni 1896.

Kære K M.!

Tak for dine to Meddelelser hertil! Jeg skriver selv til Dresden angaaende Betalingen; men jeg antager, at I allerede have modtaget Varerne 1. Mon ikke ogsaa dem fra Berlin? Hvorledes gaar det mon med Skærmene i den store Skulptursal? Forresten har sligt ingen Hast; du kan jo skrive derom, naar du faar Tid og Lyst. — Her er skrækkelig kedeligt og koldt oven i Købet. Naar man endda kunde bruge Tiden til noget nyttigt; men det er forbudt.

Din hengivne
J. L.