Lange, Julius Henrik BREV TIL: Bentzon, Therese FRA: Lange, Julius Henrik (1890-12-21)

TIL FRU BENTZON (i
Skaane
).
London, 21. Decbr. 1890.

Kæreste Therese!

Jeg glæder mig over, at du fik mit Brev til din Fødselsdag — jeg havde været lidt bange for, at jeg ikke huskede Stationens Navn rigtig ....

s. 265Nu er mit Rejseliv snart til Ende, og jeg onskede heller ikke at forlænge det. I videnskabelig Henseende er det jo udmærket at være i London — det véd jeg fra flere Gange før og finder det bestandig paany bekræftet — ; men ved Vintertide er det just ikke nogen smuk Ry. Jeg bor i et boarding house, som holdes af en ældre dansk Dame, der har taget det i Arv efter Folk, jeg tidligere har boet hos. Hun er det rareste Menneske under Solen; men her er som i en Svinesti, for at bruge et ganske mildt Udtryk.

Lev vel og glædelig Jul! Hils din Mand!

Din
Julius.