Lange, Julius Henrik BREV TIL: Lange, Jens FRA: Lange, Julius Henrik (1896-05-05)

TIL DEN YNGSTE SØN (paa Øvelsesskibet »Georg Stage«).
Kbhvn., Tirsdag Morgen, 5. Maj 1896.

Min kære, søde Dreng!

Idag er det koldt her, og jeg frygter for, at du fryser ude paa dit Skib. Vi holde »kongeligt Ægteskab« her idag og flage hele Byen over af alle Livsens Kræfter. Jeg har læst det Brev, du har skrevet til Moder, og jeg finder, det er meget rigtigt af dig, at du beroliger Moder med Hensyn til den skrækkelige Ting at gaa op i Masten — ja jeg tilstaar nu forresten, at jeg ikke vilde holde af at gaa derop; men jeg er nu ogsaa lidt gammel til det.... Jeg glæder mig storartet til at se dig omkring den 19de Maj. Senere, i Begyndelsen af Juni eller saa omtrent, haaber jeg at rejse ned til Tyskland (Nauheim) for at se at anskaffe mig et nyt Hjerte; det gamle gør tidt saa væmmelig ondt; og jeg maa jo savne dig til at hale mig op ad Trapperne.

Lev nu vel, min kære Jens, vær flink og god ; og naar du har lidt Tid, saa skriv et Par Ord til mig!

Fader.