Lange, Julius Henrik BREV TIL: Bentzon, Therese FRA: Lange, Julius Henrik (1896-06-21)

TIL FRU BENTZON (i
Skaane
).
Bad Nauheim, 21. Juni 1896.

Kæreste Therese!

Hjertelig Tak for Brevet, som rigtig indtraf til min Fødselsdag. Din sangvinske Betragtning af min Helbredstilstand, »som jo Gudskelov lader til at være ret tilfredsstillende«, kan jeg nu egentlig ikke dele: det er noget, som I kærlige Kvinder have aftalt for at opmuntre mig, og det paaskønner jeg af fuldt Hjerte for eders Kærligheds Skyld — og den er dog det bedste! — men selv tror jeg ikke videre derpaa. Det kan maaske nok blive bedre ved en eller gentagne Kure her i Nauheim; men det er Knald og Fald alligevel. Lad os bare ikke leve paa Illusioner! Sagen er, at disse Kure forudsætte, at man herefter skal leve for sit Helbred som en Slags Hospitalslem. Det er mig væmmeligt at leve bare for at holde Livet i sig, og det indlader jeg mig ikke paa. Naar jeg tænker paa, hvad jeg tidligere har lært og opnaaet paa Udenlandsrejser, og at jeg nu maa trippe om blandt Lazarus'erne her i Nauheim, skammer jeg mig ordentlig, saa at Taarerne komme mig i Øjnene. (Jeg har en Følelse af, at du finder mig meget urimelig og forbeholder mig en Sparlagens-præken til næste Lejlighed; og den kan jeg maaske ogsaa have godt af) …. Hils Carl!

Din
Julius.