Lange, Julius Henrik BREV TIL: Weis, Andreas Severin FRA: Lange, Julius Henrik (1877-02-04)

TIL MØLLER A. WEIS (i
Aarhus
).
Kbhvn., 4. Febr. 1877.

Kære Hr. Weis!

Tak, fordi De engang imellem holder mig à jour med Familien og Museet! Museet kan jeg ikke længere følge med ; det bliver mig altfor stort.

De har ganske Ret i, at de to Relieffer 1: 1) Juno, Bruden og Manden og 2) Herakles med Oxen osv. høre sammen. Bruden er nemlig Thetis, Brudgommen Peleus, og Herakles kommer og bringer Brudegaver; Kvinden, som følger ham med Svinet, anses for at være en af Horaerne (Vinteren), som vil drage Omsorg for, at der ikke skal mangle sorte Pølser til Husholdningen. Det sidste er dog kun en Konjektur af mig. — De herculanensiske Kvindefigurer lykønsker jeg Dem højlig til; kunne de ikke faa deres Plads i Nærheden af Grevinde Ostermann? Jeg haaber ikke, at De lader den døende Galler være død og opgiver ham ; der er dog kun faa Antiker, som baade i det legemlige og det sjælelige frembyde saa stor Interesse som han.

De har Ret i, at vort Gibservæsen her i Byen er i den allerynkeligsle Forfatning; jeg har set skrækindjagende Beviser derpaa.

Deres hengivne
Jul. Lange.