Knudsen, Hans Christian BREV TIL: Teaterdirektionen FRA: Knudsen, Hans Christian (1798-11-12)

1798, 12. November.

Efter 12 Aars Tienneste er ieg første gang saa uløkkelig at have udstaaet en meget haar Straf efter Hans Maistædts Befaling. Naar ieg nu kunde have den Glæde at min Straf maatte forskaffe Bolighed og Orden paa Scenen til at forrætte Hans Maistædt Kongens Tienneste: da vilde det være mig en sød Belønning for aldt hvad ieg har Lidt paa min Hælbred. Klokken 7 forlod ieg min Aræst, omfauner nu igien min kiære Familie og haaber at være saa Løkkelig at kunde forrætte Hans Maistædts Theatertieneste paa Mandag d. 19 November, og er nu som altiid den Høye Directions underdanige etc.