Davidsen, Sophia Hedevig BREV TIL: Teaterdirektionen FRA: Davidsen, Sophia Hedevig (1762-10-27)

SOPHIA HEDEVIG DAVIDSEN.
TIL THEATERDIREKTIONEN.
1762, 27. Oktober.

Da ieg Paa en 6 Aars thid har væred adskellige Stæder uden Lans med en min nu afgangne Broder Studiosos Frederech Crestian Davidsen, der, af Kærlighed til Hannem Persvaderede mig til at gøre en Reyse til Ruslan, Sieden vores der i Live værende Fader formedelst infaldende Øyen Svaghed maatte lade sig Dirigere af vores Moder der ikke vilde undsette min afgangne Broder med det nødvendige til Sine Studeringers forfremmelse: s. 11som gav ham og mig anledning til Saadan Reyse for i blant Fremmede at søge vores Fortun; ved hvelken Leylighed ieg haver beset de der forefaldende Opera og Comedie-Huuse; Saa i anledning: at ieg ingen unsetning har fra min Moder eller i al den thid ieg har været udenlans er bleven remiteret den ringeste Skilling fra berørte kære Moder; men hun derimod efter min Fader besider hele Boed; Saa tager ieg min unterdanige og allerydmygste tilflogt til Deres Excelense og Høye Herrer: at, som ieg haaber at kunde blive Publici til behag Paa dette Danske Comedi Huus, ieg, hær til, maatte blive antaget imod den Gage som deres Exselense og Høye Herrer maatte befinde at min conduite og opførsel meriterer, alt paa det ieg honnet Hær i Landet, hvor ieg er fød, kunde ernære mig, siden ieg har fornommed at bemelte min Moder ey har bekømred sig for vorre Personner i fremmed Lan og lige saa enu har ey draget omsorg for det behøvende til en anstændig udkomme; ligesom Hun ikke er saa omgengelig: at man med behag kann være under et Tag, hvor om mine øvrige Søskende ligervis foretagende Reyser bestørker dette: at man ikke kann være saa Sociabel som havde været at ønske: ieg udbeder mig derfore en Naadig og Høygunstig resolution og forbliver etc.