Knudsen, Hans Christian BREV TIL: Teaterdirektionen FRA: Knudsen, Hans Christian (1798-11-08)

1798, 8. November.

Klokken 10 modtog ieg paa Sengen Hans Maistædts Befaling at Straffes med 4 Dages Arest i Blaaetaarn. Jeg sente strax Bud s. 112til min Læge Hr. Etadsraad Gulbrandt, hvis Atest medfølger. Min underdanigste Bøn til Den Høye Direction er, at man strax i al Stilhed giver Befaling, at opfylde Hans Maistædt Kongens Villie, for at kunde forrætte Hans Maistædts Theatertieneste som en ærlig troe Dansk undersaat.