Gade, Niels Wilhelm BREV TIL: Winding, August FRA: Gade, Niels Wilhelm (1876-02-23)

Til August Winding (i Fredensborg).
Kjøbenhavn den 23 Februar 1876.

Kjære August!

Ret hjertelig Tak for Dit Brev, det er den bedste Fødselsdagsgave, jeg længe har faaet. Jeg havde s. 317isinde at skrive til Dig forrige Uge, for at høre fra Dig selv, hvorledes Dit Befindende har været denne Vinter, — her kan jeg aldrig faa rigtig Besked, hverken fra den Ene eller den Anden men Du veed jo, hvordan det gaaer, Forretninger, Concertprøver, Middagsindbydelser etc., gaar afvexlende og lægger Beslag paa Tid og Tanke. Derfor var det mig en saa stor Glæde at faa Dit Brev igaar, og et Brev, som udtaler saamegen Tillid og Haab. Det er jo herligt, at Du kan begynde at tænke musikalsk — ja, ganske vist maa Kjernen være sund, siden den kjeder sig ved sin Passivitet og føler Lyst til aandelig Virksomhed. Vov lidt med Skallen, den holder nok, skjøndt de første Skridt vil koste nogen Anstrængelse og tillige medføre endeel Træthed.

Jeg har altid haft en Forudfølelse af den nye Vaars Gjenkomst, naar Dagene begynde at blive lyse og klare, og denne Følelse har den lyse og tillidsfulde Stemning, som lyder ud af Dit Brev yderligere bekræftet. Gud være med Dig og Dine.

N. W. GADE.